Saturday, August 28, 2010

LANGKAH MENGATASI GEJALA REMAJA KAHWIN DAN LARI DARI RUMAH :

AKTA PERLINDUNGAN WANITA DAN GADIS 1973 (AKTA 106) :
Suatu Akta bagi meminda dan menyatukan undang-undang berhubung dengan perlindungan wanita dan gadis. Seorang perempuan yang berumur bawah 21 tahun.
TUJUAN :
Penguatkuasaan Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 (APWG) adalah bertujuan untuk memberi perlindungan kepada wanita dan gadis yang terlibat dengan kegiatan maksiat atau terdedah kepada bahaya moral.
KEBAIKKAN:
1)      Akta ini memberi jagaan dan perlindungan serta peluang untuk menjalankan pemulihan kepada wanita dan gadis yang telah terdedah kepada bahaya moral, rosak akhlak atau menjadi mangsa pelacuran.
2)      Memberi peluang kepada penjaga yang sah di sisi undang-undang untuk membuat permohonan bagi menahan seseorang perempuan yang berusia di bawah 18 tahun di tempat perlindungan atas alasan tidak dapat menjalankan kawalan yang sepatutnya ke atasnya serta terdedah kepada bahaya akhlak.
3)       Memberi peluang kepada seseorang perempuan tanpa mengira peringkat umur mendapatkan perlindungan dengan segera.

PERLAKSANAAN UNDANG-UNDANG MENGIKUT AKTA :
Jika Mahkamah Majistret berpuas hati bahawa orang perempuan itu memerlukan perlindungan mengikut Akta maka Mahkamah boleh:
1)      Memerintahkan supaya orang perempuan berkenaan ditahan di tempat perlindungan selama suatu tempoh tiga tahun dari tarikh ia ditahan untuk siasatan.
2)      Membuat suatu perintah, supaya perempuan itu diletakkan selama suatu tempoh tidak lebih daripada tiga tahun dalam peliharaan seseorang samada seorang saudara atau tidak yang bersetuju dan difikirkan layak.
3)       Membuat suatu perintah, menghendaki ibu bapa atau penjaganya mengikut suatu bon selama sesuatu tempoh tertentu tidak lebih dari tiga tahun untuk menjalankan pemeliharaan atau penjagaan yang sepatutnya.

No comments:

Post a Comment